اوج عاقلی با اوج عاشقی یکی است
مشکلات کم بودن عقل
رشد عقل در زمان ظهور امام زمان (عج)
کاهش شهوت، عقل را زیاد می کند
نقش رسانه ها در افزایش شهوت و کاهش عقل
علّت افزایش فساد و آمار طلاق در اثر فیل مهای صدا و سیما

دریافت صوت جلسه

 

Best casino live online reviews.