• سیاست یعنی خودخواه نبودن
  • سیاست یعنی دوست داشتن همه آدم ها
  • سیاست یعنی تشخیص و اقدام صحیح
  • دلایل پرداختن به ابعاد سیاسی اجتماعی کربلا
    • ۱. درک روابط سیاسی اجتماعی کربلا
    • ۲. برقراری ارتباط عاطفی با امام حسین

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.