علاقه امام حسین(ع) به زندگی خوب و موفق
این دنیا، دوران نامزدبازی ما با خداست
خوب دانستن زندگی غربی، مشکل بزرگ جامعه ما است
علل پیشرفته نبودن غرب
علل پیشرفته بودن ما
چرا غرب اصلاً پیشرفته نیست؟

  • ریشه صداقت در غرب
  • ریشه نظم و حوصله در غرب

علت برخی از مشکلات ما
وضعیت پیشرفته تر ما در مقایسه با غرب

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.