درسی عمیق تر از امام حسین(ع)
آیا غرب در مسایل اجتماعی پیشرفت کرده است؟

 • تحلیل های غلط در مورد وضعیت زندگی ما و زندگی در غرب

گزارش یک گفتگو با برخی از مسؤلین
آیا غرب از ما پیشرفته تر است یا نه؟ علت عقب افتادن ما چیست؟
محورهای مقایسه زندگی در ایران و غرب
چرا ما عقب هستیم؟

 • آیا مسؤلین کوتاهی کرده اند؟
 • آیا فرهنگ مردم ما از فرهنگ مردم اروپا پایین تر است؟
 • غربی ها پیشرفتی ندارند که از آنها یاد بگیریم
 • بر خلاف سخن مشهور، در غرب اسلام وجود ندارد
 • آیا مشکلات ما در بها ندادن به تحقیقات است؟
 • شناخت بهتر مردم و مسئولین
 • آیا ما دیر شروع کرده ایم؟
 • راه های اصلاح وضعیت فعلی کشور به شیوه غربی
 • رفاه حداقلی مردم را تأمین کنیم
 • ارزش ها را از بین ببریم
 • نظم حاصل از ترس، ارزشی ندارد

بی خبری مردم غرب
علت تأخیر در قیام مردم ایران
ماهیت نظم و راستگویی در غرب
ما اصلاً از غرب عقب نمانده ایم

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.