• ۱. افزایش عظمت خدا در دل
  • اول عظمت خدا، بعد محبت خدا
  • ۲. چگونگی افزایش عظمت خدا در دل
  • ۳. نماز، مهمترین راه ایجاد عظمت خدا در دل
  • جمع بین محبت خدا و محبت دنیا
  • شیرینی دستور
  • دوره های تربیتی برای دستور پذیری بهتر

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.