مقام ایثار و ایثارگر
نقش و کارکرد ایثار در جامعه
عناصر اساسی ایثار

  • عدم مالکیت
  • عدم احساس نیاز و منت نداشتن

سختی و دشواری ایثار
چهار راه برای آسانی ایثار

  • تغییر نگاهمان به دیگران
  • دیگران، مایه ی ارتقاء ما
  • خدمت به خلق، وسیله تقرب به خدا
  • ایمان، دلیل ایثار و دوست داشتن

ذکر مصیبت: شهادت حضرت علی اکبر(ع)
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.