• پاسخ اول: کار سخت متناسب با شما
  • دلایل تفاوت کارهای سخت هرکس با دیگری
  • مقایسه نابجا نکنیم
 • پاسخ دوم: کنترل کارهای آسان و تغییر عادت
  • دسته اول: کنترل کارهای آسان
  • دسته دوم: کنترل و تغییر عادت
  • بحث های تکمیلی در مورد کنترل زبان
 • فضائل امام حسن مجتبی (ع)
  • مثالهایی از امام حسن(ع) در مورد رعایت کردن تناسب ها
  • بحث های مربوط به ایام ولادت امام حسن(ع)

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.