• ویژگی های شخصیتی اهل تقوا
 • ویژگی کسانی که اهل عمل نیستند
  • ۱. امید واهی به آخرت داشتن
  • ۲. به تاخیر انداختن توبه
  • ۳. زهد فقط در گفتار
  • ۴. قانع نبودن
  • ۵. ناشکر و زیاده خواه
  • ۶. نهی کننده ای که نهی نمی پذیرد
  • ۷. آمر غیرعامل
  • ۸. محبت بی عمل
  • ۹. دشمن بی حاصل
  • ۱۰. بیزاری از مرگ
  • ۱۱. ناامیدی در بلا و طغیان در نعمت
 • توصیه هایی برای اهل عمل
 • روضه حضرت زینب (س)

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.