• شب قدر، شب نتیجه گیری از اعمال گذشته
  • شب قدر، شب ناامیدی از خود
  • چرا باید در شب قدر از خود ناامید بود؟
  • ثمره این ناامیدی
  • بی اهمیتی عمل در مقابل دعا
  • روضه ضربت خوردن آقا امیرالمومنین

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.