• خلاصه ای از مباحث گذشته با استفاده از آیات و روایات
  • مرور بحث های گذشته
  • آیات و روایات مربوط به بحث های گذشته
 • بی نشاطی، یکی از مشکلاتی که بر سر عمل قرار می گیرد
  • اهمیت فرصت طلبی
  • مواقع بی نشاطی فرصت طلایی برای اهل عمل شدن
 • رسول ترک کسی که با یک عمل نجات پیدا کرد.
 • روضه حضرت زینب(س)

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.