• شان اجتماعی نبوت و امامت: چرا انبیاء و ائمه برای تشکیل حکومت تلاش می کردند؟
  • علت اصلی بی دینی اکثریت مردم دنیا چیست؟
  • چگونه حکومت ها موجب فاسد شدن انسان ها می شوند؟
  • اهمیت صالح بودن مدیران حکومتی

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.