• اولویت و اولویت گرایش (ادامه بحث جلسه قبل)
  • افزایش اثر محبت با یقین داشتن به اثر آن
  • نسبت گرایش ها و اعتقادات
 • محبت امام حسین یک گرایش نورانی اثر گذار
 • اثر بالای محبت امام حسین(ع) در رفع رذائل
 • رابطه اشک و محبت
 • ارتباط گرایش ها با یکدیگر
 • معنای مبارزه با نفس
 • چگونگی اثر گرایش ها بر یکدیگر
 • علت انتخاب محبت امام حسین (ع) از میان محبت ها
  • ۱. محبت به خوبان، راحت تر از محبت به خداوند
  • ۲. علاقه به خوبان، راحت تر از علاقه به مفهوم خوبی ها
  • ۳. محبت به خوبان، راه شکستن سد محبت به خود

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.