آثار وضعی و طبیعی ماه محرم
۱. مهربان تر شدن و تقویت روابط خانوادگی
وظیفه صدا و سیما و آموزش و پرورش در قبال خانواده
۲. تقویت روحیه ایثار
a.‎ ایثار یعنی چه؟
b.‎ مومنان با هم ایثارگرانه رفتار می کنند نه منصفانه
c.‎ رفتار پدر و مادر بهترین وسیله برای آموزش ایثار

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.