حقیقت قیام اباعبدالله‌(ع) و ابعادش تفاوت قیام و عاشورای اباعبدالله(ع) قیام مقدمه عاشورا هدف قیام؛ اصلاح خروج یعنی شورش فهم قیام امام حسین‌(ع) اتهام خروج نجابت امت پیامبر(ص) مبالغه در نزاع حق و باطل حق و عدالت غربی گریه با معرفت همراه است گریه بر امام حسین‌(ع) علت‌های مبالغه در نزاع حق و باطل

  • ۱. سطحی نگری
  • ۲. تنفر و علاقه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.