• قیامی برای مضمحل نشدن دین
 • عملیات تحریف
 • ریاست دینی و دنیایی
 • رسوا شدن نفاق
 • مقابله با تحریف دین
 • «یالثارات الحسین‌(ع)» شعار بین‌المللی و همه زمانی
 • دشمن امام حسین‌(ع) جریان تحریف دین
 • قیام امام برای ماندن دین در اوج
 • قیام حداقلی در اوج شفافیت
 • عملیات اتمام حجت اباعبدالله
 • قیام فاطمی قیام حداکثری
 • دشمنان زهرا‌(س) حسین‌(ع) را بی‌حماسه اعدامش می‌کردند
 • قیام مهدوی قیامی حداکثری
 • در قیام فاطمی علمدار به خون نشست نه امام
 • در قیام حسینی علمدار و امام بخون نشستند
 • در قیام مهدوی نه امام نه علمدار به خون نمی‌نشینند

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.