• قیام اباعبدالله فهمیدنی‌تر از عاشورا
  • قیام اصلاحی اباعبدالله
  • راز «فاستقم کما امرت» در «ولاتطغوا»
  • عامل مظلومیت ائمه عامل فتح عالم
  • مظلومیت خواص
  • اباعبدالله و کار آخر در برابر نفاق
  • تحمل تثبیت دین در زمان علی‌(ع)
  • اصلاح حداکثری
  • اصلاح و تثبیت دو اصل‌اند
  • قیام امام حسین‌(ع) اصلاح حداقلی
  • گریه بر حسین‌(ع) باعث صدور اسلام و بقاء دین

 

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.