(دانشگاه امام صادق(ع) ـ محرم ۸۶ ـ ۱۰ جلسه)

از جمله مباحث کلیدی‌ترین و عمیق‌ترین مباحث مربوط به واقعۀ عاشورا است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

معرفی بحث
بین قیام امام حسین(ع) و عاشورای حسینی تفاوت وجود دارد. اهداف این دو، روش این دو، و شعارهای این دو متفاوت‌اند. حتی سخنان امام حسین(ع) قبل از شب و روز عاشورا، و بعد از آن کاملاً فرق دارد. قبل از عاشورا، امام حسین(ع) شیعیان را به یاری خود می‌خواند، اما شب عاشورا امام حسین(ع) به کسانی که آمده بودند فرمودند که ماندن شما فایده‌ای ندارد و الان تکلیفی ندارید. امام معصوم که شوخی و تعارف ندارد. پس چرا امام حسین(ع) قبل از عاشورا دعوت می‌فرمود، و بعد از آن تکلیف را برداشت؟ سؤال این است که هدف «قیام حسینی» چه بود؟ و حقیقت «عاشورا» کدام است؟ فرق ننهادن بین این دو باعث عدم شناخت کامل از نهضت اباعبدالله‌(ع) می‌گردد.

Best casino live online reviews.