زندگی انقلابی برای هنرمندان و فیلم سازان خیلی جذابیت دارد

  • هنرمندی که روح بزرگی دارد، به چه داستان هایی تن می دهد؟
  • با چه فیلم هایی سرگرم شویم؟ و بچه هایمان را به چه کارتون هایی عادت بدهیم؟

همان جغجغه، فقط کمی بزرگ تر
فرهنگ حسرت از گناه، باید به فرهنگ حقیر دیدن گناه تبدیل شود
اگر مزه انقلابی بودن و حماسی بودن چشیده بشود، دیگر چیز دیگری به آدم مزه نمی دهد
برخورد ما با حلال و حرام چگونه باید باشد؟
ویژگی های انقلابیون

  • اولین ویژگی انقلابیون این است که خدا به آنها علاقه دارد
  • کسی که یقین دارد خدا دوستش ندارد، کینۀ خوبان را به دل می گیرد
  • از همین جا می توانید بقیۀ ویژگی های انقلابی را حدس بزنید

ابلیس چگونه یک دفعه ای از خدا کینه پیدا کرد و ضد انقلاب شد؟
اگر دوست داشتن عمومی خدا را تحویل گرفتی، دوست داشتن خصوصی هم نصیبت می شود

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.