انقلابی شدن در دوران آرامش خیلی زیباتر است

  • من اعتقادی به حسرت خوردن درباره دوران دفاع مقدس ندارم
  • هیچ نوری نیست که خدا به رزمندگان جبهه ها بدهد و به انقلابیون امروز ندهد
  • لحن آیۀ قرآن فرقی میان شهدا و منتظران شهادت نیست
  • حقیقت انتظار یعنی انقلابی بودن

امروزه انقلابی شدن ریزش کمتری دارد
انقلابیون، غیر انقلابی بودن را برای خود ننگ می دانند

  • شکل گیری علاقۀ بی نظیر و عجیبی بین انقلابیون در متن انقلاب
  • اتفاقی که در متن انقلاب می افتد علاقۀ بی نظیر و عجیبی است که بین انقلابیون شکل می گیرد
  • اگر گوشه ای از عالمِ میان انقلابیون به نمایش در بیاید، عالم را شیفته می کنیم
  • هنرمند دفاع مقدس، هنرمندی است که مردم به قهرمان داستان او به عنوان یک انقلابی عشق بورزند
  • نمونه ای از عالی ترین محبت بین عالی ترین انقلابیون
  • نمونه ای عالی از ازدواج انقلابیون

دریافت صوت جلسه

 

 

Best casino live online reviews.